Mikro betonlar, Türkiye’de yer alan Nea Yapı fabrikasında, İsveç Know-How’ı ile üretilen, yüksek teknolojiye sahip son kat kaplama malzemeleridir.Mikrobetonlar: çimento esaslı malzemelerdir. İçerdiği çok özel hammadde ve bağlayıcılar sayesinde, uygulama esnasında brüt yüzeyler elde edebilmek için...

daha fazla bilgi edinin